Zľavy

Zľava pre študentov, mladých a učiteľov

Zľava 20%:
Na 20% zľavu majú nárok skupiny, ktorej všetci členovia sa preukážu platnou kartou ISIC, EURO26 alebo ITIC. Zľava sa uplatňuje z celkovej ceny pre skupinu. Pokiaľ je ich menej, jednotlivo sa zľava neuplatňuje. Táto zľava sa nesčítava s inými zľavami s výnimkou zliav vyhraných v našej súťaži na Facebooku/Google+.

Zľava 40% cez obed:
Na 40% zľavu majú nárok skupiny, ktorej všetci členovia sa preukážu platnou kartou ISIC, EURO26 alebo ITIC a začnú svoju hru v čase medzi 11:00 a 13:00(vrátane). Zľava sa uplatňuje z celkovej ceny pre skupinu. Pokiaľ je hráčov s poukazom menej ako polovica, jednotlivo sa zľava neuplatňuje. Táto zľava sa nesčítava s inými zľavami s výnimkou zliav vyhraných v našej súťaži na Facebooku/Google+.

20% zľava pre dvojice

Na 20% zľavu pre dvojice majú nárok všetky skupiny, ktoré budú mať iba 2 členov. Táto zľava sa nesčítava s inými zľavami s výnimkou zliav vyhraných v našej súťaži na Facebooku/Google+.