Escape room Jánošík Reservierung danke

DE: Vielen Dank für Ihre Brainteaselava Escape Spiel "Der Schatz von Jánošík" Reservierung. Wir haben Ihnen ein E-Mail mit weiteren Info gesendet. Wenn Sie es nicht finden, schauen Sie in Ihren Spam-Ordner.

EN: Thank you for your reservation of Escape Game "Treasure of Jánošík". We have sent you an email with more details. If you do not find it, better check also your spam and promotions folder. If the mail is there, please move it into your primary folder, to find it easier next time.

SK: Ďakujeme za Vašu rezerváciu Escape hry "Jánošíkov poklad". Poslali sme Vám email s ďalšími informáciami. Ak ho nenájdete, pozrite sa pre istotu aj do priečinka s nevyžiadanou poštou, či reklamou. V tom prípade ho prosím presuňte do hlavného priečinka, aby sa vám to nestalo aj nabudúce.