Úloha o dvojiciach

Hľadajte dvojice, ktoré patria k sebe (vždy práve jeden riadok z A a jeden z B):

A1: 11.11. o 11
A2: pre známka_2 most_márie
A3: tancujúca kráľovná
A4: Značka železa+Ni28
A5: ϕνš ηπ
A6: žrebec+dreviny
A7: 1/2 zvuku budíka + značka hliníka
A8: Andyho štýl a výlet

B1: Kukulkán
B2: Le Tour
B3: pár jazdcov
B4: Metropola západnej Afriky
B5: Prešov + notový zápis
B6: vidlochvostie žúžo
B7: čo slávi Miro
B8: kapela obkročného rýmu

Riešenie

a-pair-of-pears