Mystery Dinner – úspešná rezervácia

SK: Ďakujeme za Vašu rezerváciu Mystery Dinner hry "Vražda u Baťu". Poslali sme Vám email s ďalšími informáciami. Ak ho nenájdete, pozrite sa pre istotu aj do priečinka s nevyžiadanou poštou, či reklamou. V tom prípade ho prosím presuňte do hlavného priečinka, aby sa vám to nestalo aj nabudúce.