Úloha o prísloviach III

 

Dešifrujte aspoň 3 z 5 nasledujúcich prísloví či porekadiel:

1) Pristávanie operenca z kultového hororu k inému operencovi tohto druhu nie je výnimočné, rovnako ako ňúranie jedinca nevychyľujúceho sa z roviny po inom jedincovi rovnakých kvalít.
2) Určité povahové a fyzické rysy dvoch žien sú navzájom veľmi podobné, ak jednej z nich už prešlo životaschopné dieťa pôrodnými cestami a druhá príde často do reči v súvislosti s blatom a ľadom.
3) Ak je možné vlastnými silami zabezpečiť hotové kroky, kým nenastane hodina duchov, bolo by nerozumné postarať sa o to až keď sa matička otočí okolo osi.
4) Kritická situácia vyvolaná veľmi obmedzenou možnosťou presunu objektu alebo organizmu na štvorkolesové vozidlo uvedené do lokomócie pomocou animálnej sily ani z toho vozidla na pevný povrch.
5) Vyznať sa v myšlienkových pochodoch a prejavoch stvorenia až do konca adolescencie je pre osobu nežnejšieho pohlavia v najbližšom vzťahu k nemu na hranici ľudských možností, ak stvorenie vykazuje úplnú absenciu verbálneho prejavu.

Pre zapojenie sa do súťaže nezabudnite napísať "zľava" alebo "tričko" (podľa toho, čo chcete vyhrať, zľava platí do Brainteaselava Escape Room aj City Game) do komentáru pod príspevok s touto súťažnou otázkou na našom Facebooku alebo Google+. To všetko do nedele 25.9., 18:00. Následne vyžrebujeme a vyhlásime víťaza.
 
 

Vaše meno na Facebooku alebo G+(povinné)

Váš email (povinné)

Odpoveď

167b4c8e1489734793842f6a963210b2