Úloha o prísloviach a múdrostiach predkov

Dešifrujte známe príslovia/porekadlá - múdrosti našich predkov:

1) Radšej privoliť k pominutiu jestvovania ako k existencii vo forme bezprávneho človeka v ťažkých podmienkach (tak vraví národovec, čo priezvisko sťa chatka má a krstné meno sťa jeden z tých dvoch Japoncov, čo všetko vykonať zvládnu).

2) Neradno ti dodierať do totej šelmy plúživej, ak bačkory, črievice, ba ani fusakle skoprdačené na šľapách mať neráčiš.

3) Príliš mnoho organizovania sa môže mať za následok nepríjemnosti, ba i činy nečestné (respektíve i záprah čo si nárokuje hlavný antagonista všetkej spirituality).

4) Vertikálnym nekoordinovaným pohybom začiahlo zariadenie na vyžínanie pažite neopracovaný kus prírodnej horniny.

5) Opis indivídua, pre potreby ktorého sa zhromaždili všetky živočíšne tuky získané škvarením a potom ho na neho aplikovali.

6) V pozitívnom prípade venovania nádielky od viacerých ľuďí jej buď prístupný, pri vysokej pravdepodobnosti fyzickej inzultácie sa sústreď na adekvátnu lokomóciu vhodným smerom.

7) Nechže voľáka parta po tom Španielovi na tanieri chniapa, húsť znenie ucháľom lahodné mu zvykne.

Riešenie

Ďalšie úlohy »

file9131252882264