Úloha o prísloviach

Z nápovied odhaľte známe príslovia:
1. Keď bieda prikvačí, skúmaním odhalíš, kto nepatrí medzi tvojich protivníkov.
2. Z miesta posmrtnej blaženosti veru vzdelancov letecky naspäť nevracajú.
3. Ej bisťu, nevyludzuj zo seba citoslovce kým sa ešte premiestniť ostáva.
4. Čože je to za rúrku, na ktorú sa upiera nádej úbožiaka na dno padajúceho.
5. Pri stave vyvolanom očakávaním negatívneho jesto vysoko odporúčané vyhnúť sa ploche organickej hmoty.
6. Sťa dlhokrká samica zotrváva na mieste kým dostane strapcovité súkvetie, buď i ty zmierený s trvaním súcna.
7. Slabo znejúci mok nežne sa túli k stráňam pri vodných plochách.
8. Od plášťa, čo občas prevracia sa, je väčšia diaľka ako od ľahkého driek haliacieho odevu, čo môže i oceľovým bývať.

 

Riešenie

sova