Pyramídová úloha II

 
 
Identifikujte vždy štyri slová a-d, ktoré tvoria indície k novým slovám 1-4. Tieto nové slová vytvoria nové poschodie pyramídy a keď ich spojíte rovnakým spôsobom do výsledného slova, dostanete vrchol pyramídy, kde tróni povolanie/koníček, teda hľadané riešenie. Slová môžu byť  výnimočne aj dvojslovné spojenia.
 
Príklad: páperová forma životodarnej tekutiny, bezkolesový dopravný prostriedok obľúbený u detí i Inuitov, pôvodne bol desiaty - teraz ukončuje rok, všeobecne jedno zo štvorice v známom Vivaldiho diele = sneh, sane, december, (ročné) obdobie => zima.
 
Ak je pre vás úloha ťažká, môžete využiť nápovedu.
 
1a) obľúbená hra a v nej zároveň obrázok veselej postavičky, ktorá je však vo filme zlá
1b) je taká repa, reďkovka i ríbezľa
1c) úver i tá vec, ak nemáš paušál
1d) kategória výtvarného umenia, dnes často spájaná s počítačmi (3D)
 
2a) všeobecne inštrument na tvorbu príjemného vlnenia vnímateľného sluchom 
2b) malé otvory, niekde ich človek sám vytvára, samovzniknuté ho často nahnevajú
2c) časť nohy medzi kolenom a chodidlom (nielen kosti)
2d) neveselý strom rastúci na vlhkých miestach
 
3a) zábavná, športová či dramatická aktivita, často spájaná s deťmi
3b) jednorázová neplatnosť normy či ustanovenia (česť ... !, požiadať o ...)
3c) 2-slovný opis konkrétnej končatiny, do jej spodnej časti väčšina ľudí okrem ľavákov uchopuje veci
3d) miestnosť na výrobu nekvasenej najčastejšie jablčnej či hroznovej šťavy (názov podľa šťavy)
 
4a) verejne či súkromne organizované úsilie predstihnúť iných a dosiahnuť prvenstvo
4b) zmena polohy, presun na iné miesto, napríklad Brownov
4c) veľká obytná, verejná či pracovná miestnosť (montážna, staničná, tenisová) 
4d) spolok pre pestovanie rovnakých záujmov (vitaj v ...)
 
Pre zapojenie sa do súťaže nezabudnite napísať "zľava" alebo "tričko" (podľa toho, čo chcete vyhrať, zľava platí do Brainteaselava Escape Room aj City Game) do komentáru pod príspevok s touto súťažnou otázkou na našom Facebooku alebo Google+. To všetko do nedele 13.11., 18:00. Následne vyžrebujeme a vyhlásime víťaza.
 
 

Vaše meno na Facebooku alebo G+(povinné)

Váš email (povinné)

Odpoveď

aaa_sutaz