Reťazová úloha

Vytvorte štyri reťaze slov, ktoré niečo spája (napr. A1-B2-C4-D2, A2-B4-C1-D3 atď). Pomôcka ku každému riadku dá informáciu, ktorá vám pomôže spojiť slová s predošlým riadkom.

  A B C D Pomôcka
1 PETER FĽAŠA KÓD VLEK
2 POMARANČ PETER PANDA PÍNIA ČASŤ SLOVA
3 BARIBAL ZUBOR TIGER ZEBRA CHARAKTERISTIKA
4 TIMOR VIRGÍNIA SUDÁN ÍRSKO NADMNOŽINA
5 ZÁVES PAT NOSE OPOL SLOVENSKÉ NAJ

 

Príklad s riešením:

  A B C D
1 HUS LASICA KRÁLIK MEČIAR
2 LITERATÚRA POLITIKA HERECTVO NÁBOŽENSTVO

Riešenie: JÁN HUS – NÁBOŽENSTVO, MILAN LASICA – HERECTVO, ŠTEFAN KRÁLIK – LITERATÚRA, VLADIMÍR MEČIAR – POLITIKA

Riešenie

Ďalšie úlohy »