Úloha o spriaznených číslach

V každom riadku priraďte pojem, ktorý sa spája s daným číslom a pomôckou (v zátvorke). Z pojmov vytvorte tanec, ktorý je riešením úlohy. Pojmy použite v tomto poradí:

66 (super Mario s hokejkou) 
6960 (nad oblakmi) 
30 (vyšetrím všetko) 
737 (lietadlo)
356 (vojvodca) 
101 (rozprávka) 
40 (frajer z 1000+1)

Riešenie

NUMBER CRUNCHER