Súťaž

 

Pravidlá týždňovej súťaže o 20% zľavu na vstup:

1. Trvanie každého kola súťaže je od zverejnenia súťažnej otázky do nasledujúcej nedele o 18:00.

2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné odpovedať na súťažnú otázku v odpoveďovom formulári na brainteaselava.sk a napísať slovo "zľava" alebo "tričko" ako komentár na príspevok so súťažnou otázkou na našom Facebooku alebo Google+

3. Účastník súťaže môže zmeniť svoju odpoveď. Hodnotí sa potom iba jeho posledná odpoveď a takisto čas pridania poslednej odpovede.

4. 20% zľavu na vstup jednej skupiny do Brainteaselava Escape Room alebo naše tričko (podľa toho, či do komentáru uviedol "zľava" alebo "tričko") vyhráva náhodný účastník súťaže, ktorý poslal správnu odpoveď. Výherca bude do 3 dní od vyhlásenia výsledkov kontaktovaný Brainteaselavou.

5. V prípade, že žiadny účastník súťaže nepridal správnu odpoveď, Brainteaselava si vyhradzuje právo odmeniť 20% zľavou/tričkom účastníka, ktorý bol k správnej odpovedi najbližšie. Spôsob určenia najbližšej odpovede je plne v réžii Brainteaselavy.

6. Zľava na vstup platí na účasť v hre do 6 mesiacov od výhry, rezerváciu je nutné vykonať s ohľadom na to dostatočne vopred.

7. Zľavu na vstup získanú v tejto súťaži je možné pripočítať k ľubovoľnej inej zľave na vstup do Brainteaselava Escape Room, avšak len do celkovej výšky 100%.

8. Tričko si môže výherca prebrať v našich priestoroch alebo mu ho môžeme zaslať na jeho náklady.

9. Brainteaselava si vyhradzuje právo vymazať nevhodné príspevky a komentáre.

10. Súťažiaci zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky a potvrdzuje, že rozumie, že táto propagácia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.