Hlavolam o dvojiciach II

Nájdite aspoň 4 zo 6 viacvýznamových slov (pomlčkou sú oddelené rôzne významy rovnakého slova, vždy sú to podstatné mená v základnom tvare). Príklad: nádoba na nápoje - tínedžerská párty hra, riešenie je fľaša.
 
1) bojové pole - zástup ľudí so záujmom o službu či tovar
2) zariadenie na poskytovanie služieb saturujúcich základné potreby - obnovenie, znovunastolenie
3) kučeravá zdravá vec - veľký zub niektorých cicavcov
4) tri sestry, úsečky v trojuholníku - vlastnosti tónu dané kmitočtom
5) obal našej neživej matky - celkový ráz a nálada istého prostredia
6) mnohým ľuďom sa nezastaví - dužinatá ríša nepohyblivých organizmov - slovenský herec
 
Ak je pre vás úloha náročná, použite nápovedu.
 
 
Riešenie

IMG_0761