Pyramídová hádanka

 

Identifikujte vždy štyri slová a-d, ktoré tvoria indície k novým slovám 1-4. Nové slová spojte odlišným spôsobom do výsledného slova, ktoré pasuje do nasledujúcej vety: Čo je v ... občas pomáha chrániť to najcennejšie.

1a) nie som nikto, som neprirodzená a nesmieš mnou deliť
1b) priestor bez plynov, bývam vo vreciach, čo šetria miesto
1c) predstavujem neúčasť (v práci, škole), nedostatok čohokoľvek
1d) som úplný súhrn vecí/javov, som celok a i najlepšie, čo sa praje

2a) som povrch telesa i maska tmy či noci, kam vietor, tam aj ja
2b) často ma prajú, pri sviatku i prudkom vyrazení vzduchu z pľúc
2c) niekto naslovovzatý, expert, špecialista, proste sa vyznám
2d) tá miestnosť, kde sa vyšetruje, bola som i v ružovej záhrade

3a) bývam piate na voze a ľudia ma občas objavujú znovu
3b) občas ma svetí účel a som vlastne stred
3c) bývam hnací stroj, mechanický a aj podnecovateľ činnosti
3d) som hovorovo prenosná vecička na komunikáciu ale i multimédiá a hry

4a) som centrum kultúry i obchodu, staré i nové, hriechu i anjelov
4b) pomenúvam dlhý pretek i legendárne mesto, odkiaľ bežal Feidippides
4c) býval som pirát v službách štátu s menom sťa francúzsky ostrov
4d) som typ hutníckej prevádzky, najväčšie má najbohatší Ind na svete

 
Riešenie

 

file0001863708269