Úloha o kuchynskej angličtine

Tento týždeň si doprajeme malý úlet, úloha bude nekorektná, politicky aj gramaticky. A ešte navyše aj v angličtine! Ak ste sa teraz preľakli, nebojte sa, bude vám stačiť aj slovník. Angličtina a jej využitie sú naozaj kuchynské a občas obsahujú formulácie typicky slovenské. Vaša úloha je každý výrok (A-E) výstižne preložiť do slovenčiny (aspoň jeho myšlienku) a priradiť k nemu osobu, ktorá to s najväčšou pravdepodobnosťou mohla vysloviť.

Výroky:

A) They say I bought the suit for a granny, I have almost caved in of shame.
B) I told him he is blind like a cartridge and in a heartbeat I was interlarded with arrows.
C) Did I get a small sphere between the shovels or get with a shovel between the small spheres?
D) That boozer is roasted-boiled on the Frontal Mountain and it's not with the kirkdishes!
E) That is your best work since Anna, truly a champion's piece. You have to marry it bookly!

Osoby: Dušan Makovický, Nora Monsterová, Poručík Alzheimer, Frasier Crane, Boromir

Ak sa vám zdá úloha ťažká, môžete využiť nápovedu.

Riešenie

Ďalšie úlohy »

Photo0579