Úloha o palindrómoch

Palindróm je postupnosť znakov, ktorá má rovnaký význam pri čítani zľava doprava i naopak. Spojte vždy dve slová, ku ktorým máte nápovedu a vytvorte palindróm. Príklad: výrobca kancelárskej techniky + športový klub v Miláne = Canon + AC = Canonac. Pre zapojenie do súťaže musíte nájsť aspoň 5 z týchto 7 palindrómov: 

jedno z najväčších slovenských miest + iné z najväčších slovenských miest

ázijský alkohol + papagáj

kapitán ale aj rybka + predzvesť

symbol lásky + európske veľkomesto (originálny názov)

formát písma + tenisový úder

základná myšlienka + tisíc

zbierka + slovenský hraničný priechod (slovenská časť)

Riešenie

Ďalšie úlohy »

arara-eating-1322141