Úloha o škole

 

Škola nám začína, tak si dajme niečo školské. V každom riadku hľadajte slová v základnom tvare hodiace sa k svojim štyrom slovám oddeleným čiarkou - sú to ustálené spojenia (napr. nultá, slovenčiny, moja posledná, vyučovacia -> hodina). Nájdené slová súvisia spolu a aj so slovom miesto otáznika. Identifikujte aspoň 3 z 5 otáznikov.

 
Príklad
výkonnostná, odvahy, maturitná, životná - z matematiky, krátka, tristosekundová, záverečná - maturitná, zápočtová, nečakaná, opravná - ? 
z toho dostávame:
skúška - päťminútovka - písomka - ?
? = test
 
A nezabudnite, všetko to súvisí so školou!
 
1) cyklo-, reklamný, maliarsky, na víno  - bledý ako, jura, na chodník, školská - nasiaknutá, umývacia, pórovitá, Bob - ? (podstatné meno)
 
2) hierarchia, reštitúcia, misia, odluka - správa, hranica, dotácia, pokladnica - jednotka, prokuratúra, pedagogika, olympiáda - ? (prídavné meno)
 
3) banka, tv, leto je, nanuky - nepozornosti, uhlová, posledná, priestupná - štvrtá, čistá, lydická, gymnaziálna - ? (podstatné meno)
 
4) dovolenka, kašička, spoločnosť, láska - výbava, zostava, vojenská služba, farba  - horúčka, zver, oblačnosť, pec - ? (prídavné meno)
 
5) titul, čersvtý, pivo, Nezbedný - strojný, plážový, ekonómie, kvality - Max, vied, práv, praktický - ? (podstatné meno)
 
 
Riešenie

 

Green apple on stack of red books.