Úloha o spisovateľoch

Identifikujte podľa názvov diel postupne troch spisovateľov a určte meno, čo ich spája (v základnej 6-písmenovej forme):
1a) Napínavé udalosti americkej čučoriedky z Idaho + jedného z hrdinov nových hviezdnych vojen
1b) Nevládnuci člen panovníckeho rodu a chudobný trhan pravdepodobne odkázaný na almužnu
1c) Jestvovanie bytosti zviazané s riekou, ktorá má v názve veľa S
2a) Zotrvávanie na istom mieste v očakávaní spojenia Boha a slovenskej televíznej ceny
2b) Úzky pruh tkaniny, ktorý je na konci radu
2c) Výsledok poslednej fázy dobrovoľnej príjemnej činnosti prebiehajúcej podľa pravidiel
3a) Ozbrojené stretnutie nepriateľov neďaleko mesta na rozhraní rudohoria a krasu známeho aj vďaka MgCO3
3b) Nešťastník zbavený osobnej slobody pôvodom z hradu tesne nad Ružomberkom
3c) Jedinec cítiaci sa príslušníkom najväčšieho turkického národa pochádzajúci z obce pripomínajúcej malé kone

Riešenie

Ďalšie úlohy »

file0001336424447