Súťaž o 20% zľavu alebo tričko

 

Nájdite podľa opisov v každom bode 1-4 dve slová a) a b) (podstatné alebo prídavné), pre ktoré platí: Jedno presne obsahuje druhé a to buď na svojom začiatku (napr. srdce-srd) alebo konci (nabiť-biť) a zároveň je o 2-3 písmená dlhšie. Poskladaním všetkých prečnievajúcich častí slov vytvorte "niečo na vyrovnávanie". Teda v našom príklade ce + na = cena.

1a) Aký prst či signál proste hovorí o nebezpečí.
1b) Som ako jedľa, ako svieca, nevybočujem z priameho smeru.
2a) Aká žena len svojho má, až za hrob?
2b) Rehoľník a Lucifer sa dohodli, vie pán Fándly v bernolákovčine.
3a) Nie som pre vás hrozba, nemám zbraň, veď ja sa...
3b) Poskytujem niekomu čosi hmotné či nehmotné s istým zámerom.
4a) Pilát si čosi robí s rukami, veď sa vzdáva zodpovednosti.
4b) Zariadenie na prevenciu chorôb, plechové i porcelánové.

Pre zapojenie sa do súťaže nezabudnite napísať "zľava" alebo "tričko" (podľa toho, čo chcete vyhrať, zľava platí do Brainteaselava Escape Room aj City Game) do komentáru pod príspevok s touto súťažnou otázkou na našom Facebooku alebo Google+. To všetko do nedele 12.2., 18:00. Následne vyžrebujeme a vyhlásime víťaza.

Vaše meno na Facebooku alebo G+(povinné)

Váš email (povinné)

Odpoveď