Úloha o zmiznutom slove

Nájdete zmiznuté slovo?

1. Mor báz
2. Marián
3. Izba Lea
4. Dzúra
5. Hladí
6. ???

7. Ulica

 
Ak sa vám zdá úloha ťažká, môžete využiť nápovedu.
 

Riešenie

edinburgh_high_street