Úloha Slovný futbal

Vytvorte reťaz názvov na základe zadaných indícií, pričom posledné dve písmená (diakritiku môžete ubrať/doplniť) každého názvu budú zároveň prvými dvoma písmenami nového názvu (napriklad: bicykel-električka-káva). Názvy môžu byť aj dvojslovné. Indície sú:
- archanjel zvestovateľ
- klimatický fenomén
- chrám so známym zvonárom
- automobilka
- únik, druh miestnosti
- vták
- ženské meno
- opera
- zápis goniometrickej funkcie
- prestížna soška
- štát
- slávny vojvodca
- grécky lodný magnát, kedysi najbohatší na svete
- mesto na dvoch svetadieloch
- hlavné mesto
- chemický prvok
- ozdobný minerál

Riešenie

Ďalšie úlohy »

 

by Jack Moreh, Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com