Hlavolamy a pekné úlohy – 4. strana

Tu nájdete hlavolamy z našej súťaže o 20% zľavu alebo naše tričko. Ak sa vám páčia, príďte si zahrať aj naše hry V pazúroch ŠtB, Jánošíkov poklad alebo Brainteaselava City Game. Tam sú úlohy ešte oveľa zaujímavejšie, ale aj jednoduchšie 🙂

POZOR!: Tieto súťažné hlavolamy sú často pomerne náročné, respektíve vyžadujú nejaké znalosti/vedomosti. Úlohy „V pazúroch ŠtB“, na Jánošíkovom poklade aj na City Game sú iného charakteru, sú hravé, vyžadujú skôr všímavosť a spájanie súvislostí.  Žiadne faktické tam vedomosti nie sú potrebné. Hry sú vyladené tak, aby sa pri nich zabavili aj tí najväčší „machri“ a zároveň aby ju zvládli aj nováčikovia.

Úloha o dvojiciach

Hľadajte dvojice, ktoré patria k sebe (vždy práve jeden riadok z A a jeden z B):

A1: 11.11. o 11
A2: pre známka_2 most_márie
A3: tancujúca kráľovná
A4: Značka železa+Ni28
A5: ϕνš ηπ
A6: žrebec+dreviny
A7: 1/2 zvuku budíka + značka hliníka
A8: Andyho štýl a výlet

B1: Kukulkán
B2: Le Tour
B3: pár jazdcov
B4: Metropola západnej Afriky
B5: Prešov + notový zápis
B6: vidlochvostie žúžo
B7: čo slávi Miro
B8: kapela obkročného rýmu

Správne odpovede sú:

 1. A1-B7
  11.11.1918: prímerie končiace I. svetovú vojnu. A Miroslav slávi mier.
 2. A2-B3
  Pre + dvojka + Valérie = predvoj kavalérie -> pár jazdcov
 3. A3-B8
  Dancing Queen -> ABBA
 4. A4-B6
  Fe + Nikel = Fenikel -> Vidlochvost feniklový
 5. A5-B2
  Grécke písmená: Fí+Ní+š Éta+Pí = finiš etapy -> Le Tour (de France)
 6. A6-B4
  kôň+a+kry = Konakry = hlavné mesto Guiney
 7. A7-B1
  Tik + Al = Tikal, mayské mesto -> Kukulkán, mayský boh
 8. A8-B5
  Andy Warhol a jeho pop art + i + túra -> Po + partitúra

Úloha o ovocí a zelenine

Viete, kto bol Simon Bolívar, tí, čo kamaráti s históriou ste?
Krv je zvláštna tekutina, trochu ako čučo, riedka a hnusná, za dobrú vec sa však prelievať oplatí. Tu je rukolapný dôkaz: Podľa mnohých slávny osloboditeľ, či čert v ľudskej koži podľa iných, sa už v 1812 zúčastnil na neúspešnom povstaní vo Venezuele. Myslíte, že sa vzdal? Ale ba, na neho to vôbec nesedí. El Libertador oslobodil spod španielskej nadvlády veľkú časť Južnej Ameriky. Čachre na politickej scéne mu však zlomili krk. Rakva kapitulácie je spor, atentát a rozpad Veľkej Kolumbie, jeho sna. Prehra chvíľu bolí a tak sa Simon utiahol do ústrania, kde aj umrel. V mnohých veciach mal inak pravdu a v Južnej Amerike je dodnes taký populárny, že skoro všade jeho socha špatí zónu oddychu. Bol to však veľký muž a revolucionár, on i adresnosť jeho myšlienok sú v úcte ľudí dodnes.

Správna odpovede sú:

1. Bolívar -> oliva
2. Bolívar, tí, čo kamaráti -> artičoka
3. čučo, riedka -> čučoriedka
4. rukolapný -> rukola
5. či čert -> cícer
6. ba, na neho -> banán
7. Čachre na -> chren
8. Rakva kapitulácie -> kvaka
9. spor -> pór
10. Prehra chvíľu -> hrach
11. mal inak -> malina
12. špatí zónu -> patizón
13. revolucionár, on i adresnosť -> arónia

Úloha o prísloviach

Z nápovied odhaľte známe príslovia:
1. Keď bieda prikvačí, skúmaním odhalíš, kto nepatrí medzi tvojich protivníkov.
2. Z miesta posmrtnej blaženosti veru vzdelancov letecky naspäť nevracajú.
3. Ej bisťu, nevyludzuj zo seba citoslovce kým sa ešte premiestniť ostáva.
4. Čože je to za rúrku, na ktorú sa upiera nádej úbožiaka na dno padajúceho.
5. Pri stave vyvolanom očakávaním negatívneho jesto vysoko odporúčané vyhnúť sa ploche organickej hmoty.
6. Sťa dlhokrká samica zotrváva na mieste kým dostane strapcovité súkvetie, buď i ty zmierený s trvaním súcna.
7. Slabo znejúci mok nežne sa túli k stráňam pri vodných plochách.
8. Od plášťa, čo občas prevracia sa, je väčšia diaľka ako od ľahkého driek haliacieho odevu, čo môže i oceľovým bývať.

Správna odpovede sú:

1) V núdzi poznáš priateľa.
2) N
ikto učený z neba nespadol.
3) Nekrič hop kým nepreskočíš.
4) Topiaci sa aj slamky chytá.
5) Kto sa bojí, nech nechodí do lesa.
6) Dočkaj času ako hus klasu.
7) Tichá voda brehy myje.
8) Bližšia košeľa ako kabát.

Dva významy

Nájdite tieto viacvýznamové slová (pomlčkou sú oddelené dva významy rovnakého slova, vždy je to podstatné meno v základnom tvare):

agresívny mäsožravec – cynický parazit
obsiahla interpretácia – zasklený priestor
špirálovitá dutina – pomalý svalovec
adolescent – neobvyklý organický útvar
špeciálny úder do náčinia – druhá strana päty
Jack Kerouac i Ivan Tásler – výmena prostriedkov
sušené nekysnuté cesto z jedálne – uzol na steble
vrch pri známom hrade – chráň sa pohľadu na čeľuste manžela

Správna odpovede sú:

1. hyena (zviera vs. bulvárny novinár),
2. výklad,
3. slimák (v uchu a v záhrade),
4. výrastok,
5. hlavička (do lopty a v textovom dokumente),
6. cesta (Na ceste, Cesty II. triedy a komunikácia),
7. kolienko (cestovina a ohyb),
8. kobyla (Devínska a manželka darovaného koňa)

Filmová úloha

Identifikujte známe, staršie i novšie diela svetovej kinematografie. Pre fajnšmekrov máme drsný bonus na konci. Opisy sa viažu k názvom filmov, nie obsahom:

1. štát USA + známy spevák Tom a ostatné putovanie v tvare pravouhlého štvorramenného útvaru

2. stále slovenské mesto (založené úspešným podnikateľom) čistučkého vedomia

3. vzácnosť na vodnej ploche s drahým kovom

4. vzdušná cesta smerovaná ponad domov sebeckých živočíchov

5. pílka a zábavná činnosť o sebazáchovu
6. predstaviteľ vrchnosti nad šperkami a párny počet štíhlych vysokých stavieb

Bonus: akademik s neobvyklou náklonnosťou či rozprávanie o postupnom zbavení sa obáv a náraste citu k niečomu ohromujúcemu

Správne odpovede sú:

1. Indiana Jones a posledná krížová výprava
2. Večný svit nepoškvrnenej mysle
3. Poklad na Striebornom jazere
4. Prelet nad kukučím hniezdom
5. Saw: Hra o prežitie
6. Pán prsteňov: Dve veže
Bonus: Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu

Filmová úloha

Palindróm je postupnosť znakov, ktorá má rovnaký význam pri čítani zľava doprava i naopak. Spojte vždy dve slová, ku ktorým máte nápovedu a vytvorte palindróm. Príklad: výrobca kancelárskej techniky + športový klub v Miláne = Canon + AC = Canonac. Pre zapojenie do súťaže musíte nájsť aspoň 5 z týchto 7 palindrómov:

jedno z najväčších slovenských miest + iné z najväčších slovenských miest

ázijský alkohol + papagáj

kapitán ale aj rybka + predzvesť

symbol lásky + európske veľkomesto (originálny názov)

formát písma + tenisový úder

základná myšlienka + tisíc

zbierka + slovenský hraničný priechod (slovenská časť)

Správna odpovede sú Nitra + Martin, Arak + Ara, Nemo + omen, Omar + Roma, Bold + lob, motto + M, album + Ubľa

Úloha Slovný futbal

Vytvorte reťaz názvov na základe zadaných indícií, pričom posledné dve písmená (diakritiku môžete ubrať/doplniť) každého názvu budú zároveň prvými dvoma písmenami nového názvu (napriklad: bicykel-električka-káva). Názvy môžu byť aj dvojslovné. Indície sú:
– archanjel zvestovateľ
– klimatický fenomén
– chrám so známym zvonárom
– automobilka
– únik, druh miestnosti
– vták
– ženské meno
– opera
– zápis goniometrickej funkcie
– prestížna soška
– štát
– slávny vojvodca
– grécky lodný magnát, kedysi najbohatší na svete
– mesto na dvoch svetadieloch
– hlavné mesto
– chemický prvok
– ozdobný minerál

Správna odpoveď (alebo skôr jedna z nich:) je Gabriel – El Nino – Notre Dame – Mercedes – Escape – Pelikan – Anna – Nabucco – Cos – Oscar – Argentina – Napoleon – Onassis – Istanbul – Ulanbatar – Argon – Onyx

Pyramidový hlavolam

Z každej štvorice slov vytvorte jedno nové, súvisiace so všetkými z danej štvorice. Z nových štyroch vzniknutých slov vytvorte výsledné slovo:

doska, hod, sieťka, krok
atóm, dub, nožička, klobúk
jednotka, sústava, kurz, obeh
práčovňa, posteľ, hygiena, sexi

Jednotlivé slová sú basketbal, hríb, mena, bielizeň/prádlo, ktoré spolu dávajú výsledné slovo kôš.

Transformačný hlavolam

Pomocou transformácie vyznačených slov zložte názov štátu:
Volám sa ‪#‎chlapec‬, čo sa mu roztopil vosk na krídlach#, áno rodičia mali záľubu v Antike, sestra sa volá ‪#‎mocná‬ žena s chrámom v Efeze#. Ešte, že ma nenazvali ‪#‎hora‬, kde bohovia pili ambróziu#. Narodil som sa, keď #“chrobáci“, čo spravili revolúciu# nahrali pieseň ‪#‎žena‬ australopiteka s nájdenou kompletnou kostrou# in the sky with diamonds. Po nich podľa mňa aj ‪#‎ľudové‬ auto# pomenoval svoj legendárny model. Mal som dosť nudného života, odsťahoval som sa na ostrov ‪#‎model‬ Seatu#, kde si užívam život.

Správna odpoveď je Bolívia (správne zoradené prvé písmena slov Ikaros, Artemis, Olymp, Beatles, Volkswagen, Lucy, Ibiza).

Úloha o Marsepjanovi

Jedného dňa sa arménsky mladík Henrik Marsepjan vybral na výlet a pridal sa nemu aj jeho ruský kamarát Vladimír Sepjulnov a pes Dix. Bol krásny júnový deň roku 2011, aký dátum presne?

Priezviská priateľov sú zložené zo skratiek mesiacov roka, keď si ich nahradíme poradovými číslami, dostávame 391 a 9711. Pes Dix alebo DIX, to je podľa rímskych čísel 509. Keďže šli všetci spolu, sčítaním dostávame 10611 alebo 10.6.2011

Rýmované hádanky

Každý odstavec tvorí jednu hádanku. Správna odpoveď je vždy jedno alebo viac podstatných mien v nominatíve singuláru. Nájdite odpovede aspoň na 3 z 5 hádaniek.

a) Bývam veľmi populárny,
anketu podľa mňa nazvali
v piesni som aj z centra espáne
zvuky vyludzujem krásne.
b) Mnohých z vás vítavam doma
iní na mňa hľadia zhora
niekto si ma aj obuje
chrbát, hlavy – obe moje.
c) Ked ho máš, neláka ťa sranda,
nepomáha priateľov banda,
je hlboký a padá z očí,
pridaj pásku farby zlej moci.
d) Mám psa s menom obežnice,
Priateľku zas krátkej štice –
– s plným menom božstva Ríma
maľujú ma, je to príma.
e) Jemná výplň, pletivo, hmota
v tvrdom pomáham záchrane života
v tele aj v nadobličkách sídlim
v lete v ovocnej forme chutím.

 

a) vtáčik s krásnym hlasom, v ankete i zlatý
b) domáce zvieratko, prehýba chrbát, kráčaš po jeho „hlavách“
c) negatívna emócia, známa farbou noci
d) kreslená myška, má vlastnú hviezdu slávy
e) špik, výplň, môžeš ju darovať na transplantáciu

Správne odpovede: a) slávik, b) mačka, c) smútok, d) Mickey Mouse, e) dreň.